img

+20

bölüm
içerik
Hakkımızda

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı uzun yıllardır sivil toplum alanında gönüllü çalışmalar yapmakta ve STK’larda kapasite geliştirme çalışmalarına destek vermektedir. Kurumsal Yönetim Akademisi ile başlattığı sivil topluma destek çalışmalarını 2021 yılında Sivil Toplum Akademisi (STA) altında devam ettirmeye başlamıştır. Sivil toplumu geliştirme çalışmaları kapasite geliştirme eğitimleri, kurumsal gelişim eğitim programı, Sivil Toplum Zirvesi gibi program ve etkinliklerle desteklenmiştir. 2021 yılında ise STA, sivil toplumu geliştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek “STK’lar için Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli” projesini hazırlamıştır. 
Öz değerlendirme kurumları stratejik amaçlarına yönlendirebilmek için mevcut durumun farkındalığını sağlama ve gelecekteki olası durumlar için bilgi toplama ve analiz süreçlerini kapsar. Bu şekilde kapsamlı, sistematik ve düzenli gözden geçirme hedeflenir. STK’ların vizyonuna ve stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak etkin bir öz değerlendirme sisteminin kurulması oldukça önemlidir. 
STK’lar için Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli, uzun bir çalışmanın ürünü. Model “STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme, Farklı Eğilimler ve Uygulamalar” raporu ve “Kurumsal Yönetim El Kitabı” çerçevesinde inşa edilmiştir. STK’lar için önemli olduğu düşünülen temel 10 başlık öz değerlendirme çerçevesinde ele alınmıştır.
Bu başlıklar: 
STK’larda kurumsal yönetim ve organizasyon, 
STK’larda insan kaynakları yönetimi, 
STK’larda gönüllü yönetimi, 
STK’larda mali yönetim, 
STK’larda etkinlik yönetimi, 
STK’larda kurumsal iletişim, 
STK’larda denetim, 
STK’larda kaynak geliştirme, 
STK’larda proje yönetimi
STK’larda uluslararası faaliyetlerdir. 
Başlıkların her birinde bölümlere ait konu anlatımları, video tanıtımları ve bölüm pdf’leri yer almaktadır. Bu içeriklere site üzerinden üye girişi yapılarak erişilebilmektedir. Üye olan katılımcılara, site içerisinde tasarlanmış olan “bölüm planım” sekmesinden ise hangi bölümlerde kendilerini değerlendirdiklerini görme imkanı sunulmaktadır. 
STK’lar kurumsal öz değerlendirmelerini, yukarıda ele alınan 10 başlıktan biri için ayrı ayrı gerçekleştirebilirken, aynı zamanda bütün başlıklar kapsamında da bütüncül bir kurumsal öz değerlendirme yapılması imkanı sunulmaktadır. Kurumlar soruları cevaplandırarak değerlendirmelerini yaptıktan sonra cevaplandırılan başlıklara ait bir kurum karnesi oluşturulmaktadır. Karne içerisinde kurumun o konuda geliştirmesi gereken alanlar için okuma ve izleme önerileri sunulmaktadır. 
Model Nasıl Oluşturuldu?
Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli, STA’nın sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine destek verdiği çalışmaların neticesinde, sivil toplum kuruluşlarının öz değerlendirmelerini yapabileceği bir sistemin eksikliğinin görülmesi ile ortaya çıkmıştır. 
Öz değerlendirme modelinin ilk aşamasında bu konuda bir literatür taraması ve öneri niteliği oluşturan “STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme: Farklı Uygulamalar ve Eğilimler” analiz raporu yazılmıştır. 
Modelin ikinci aşamasında STK’larda kurumsal öz değerlendirmenin yapılacağı başlıkları belirlenmiştir. Bu başlıklar Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP) çerçevesinde hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim El Kitabı’ndan hareketle hazırlanmıştır. Bu başlıklar sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşma sürecinde temel ihtiyaçlarının olduğu düşünülen 10 başlıktır. 
Modelin üçüncü aşamasında ise belirlenen başlıklar altında öz değerlendirme soruları hazırlanmıştır. Bu sorular her başlık için alanlarında uzman akademisyenler ve sivil toplum uygulayıcıları ile bir araya gelip müzakere edilerek oluşturulmuştur. Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli içerisinde toplam 165 soru bulunmaktadır. 
Dördüncü aşamada soru setlerine ait puanlama cetveli oluşturulmuştur. Cetvel oluşturulurken konuların ağırlığına göre puanlama yapılmasına dikkat edilmiştir. Puanlamalar 4’lü likert ölçeğine göre zayıf, yetersiz, orta ve iyi şeklinde belirlenmiştir. 
Modelin beşinci aşaması olan son aşamada ise, puanlamalara ait öneriler hazırlanmıştır. Her derece için ayrı bir geliştirme önerisi hazırlanmıştır. Bu kapsamda okuma ve izleme önerileri alanda uzman akademisyenlerce oluşturulmuştur. 
Sivil toplum kuruluşlarının kendilerini değerlendirmesi ve geliştirmesi için çok önemli gördüğümüz bu STK’larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli’nin tüm sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı bir platform olmasını ümit ediyoruz. 

  • Onlarca bölümle kurumunuzu geliştirin
  • Video ve pdf materyallerden faydalanın
Kısa videomuzu izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tanıtım Filmi