STK'larda Uluslararası Faaliyetler

Burada STK'larda Uluslararası Faaliyetler konusunda kurumunuzu değerlendirebilirsiniz, bunun için giriş yapınız.

Sivil toplum kuruluşları son yıllarda uluslararası alanda da faaliyet göstermeye daha fazla yoğunlaşmaktadır. STK faaliyetlerinin uluslararası boyutu, ulusal boyutta yürütülen faaliyetlere göre bazı farklılıklar göstermektedir. STK’ların uluslararası faaliyete başladıkları zaman politik, hukuki, sosyal ve kültürel birtakım faktörleri dikkate almaları gerekmektedir.

STK’ların uluslararası faaliyetlerinin sistematik ve bilgi temelli yürütülmesi, ileride ortaya çıkması muhtemel pek çok sorunun da önüne geçmek anlamına gelmektedir. Uluslararası faaliyetlerin yürütülmesi sırasında operasyonel iş ve işlemler, muhasebe ve finansman işlemleri, insan kaynakları istihdamı, hukuki konular gibi bir dizi uzmanlık alanına ve uluslararası deneyime ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu metnin oluşturulmasındaki temel amaç; iyi niyetlerle sahaya inerek sahada hiç hesap edilmemiş zorluklarla karşılaşılması durumunda yapılabilecekler konusunda bir öngörüye sahip olmanın önemine vurgu yapmaktır. Operasyonlar ne kadar mükemmel planlanırsa planlansınlar uygulama esnasında mutlaka zorluklar ve plan değişiklikleri oluşur. Bunlarla mücadele edip operasyonu tekrar hedeflenen amaca doğru yönlendirebilmek de ön çalışmanın doğru ve sistematik yapılmasıyla mümkün olacaktır.

Bu bölümde STK’ların uluslararası faaliyetlerini planlarken dikkate alması gereken temel konular ele alınmaktadır. Bu kapsamda bu bölüm, uluslararası operasyonların planlanması ve sahada dikkat edilmesi gerekenler başlıklarından oluşmaktadır.