STK'larda Proje Yönetimi

Burada STK'larda Proje Yönetimi konusunda kurumunuzu değerlendirebilirsiniz, bunun için giriş yapınız.

Proje süreçleri, sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşması adına önemli bir aşamadır. Projelerin getirdikleri yükümlülükler ile sivil toplum kuruluşları kurumsallaşmaya adım atmaktadır. Özellikle projelerde ele alınacak faaliyet konularının analizlerinin yapılarak mantıksal çerçevesinin oluşturulması, yapılacak iş ve işlemleri önemli bir plan/program kapsamına almış olmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini belirli bir plan/program dâhilinde yürütmeleri, kendilerinin belli alanlarda uzmanlaşmalarını ve mevcut kaynaklarını belirli bir plan dâhilinde yönetmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca proje döngüsü yönetimi ile sivil toplum kuruluşları, yapmış oldukları faaliyetleri belirli bir gerekçe, hedef, bütçe ve zaman aralığı ile yürüterek yönetim kabiliyetlerini geliştirmektedirler. Proje sonunda oluşturulan rapor ve geri dönüşler ile sivil toplum kuruluşları izleme ve değerlendirme yapma fırsatı bulmakta ve aksayan tarafları onararak daha kusursuz bir yapıya kavuşabilmektedir.

Sivil toplum kuruluşları proje üreterek faaliyetlerine kaynak bulabilmekte, finansal açıdan sürdürülebilirliğine katkı oluşturmaktadır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının hibe çağrıları ile ülkemizin öncelik ve politikalarına faaliyet üretebilmektedir.

Çalışmada öncelikle projenin tanımı ile başlanmış, projenin olmazsa olmaz temel bileşenleri ele alınmış ve proje döngüsü açıklanmıştır. Ardından projenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda kullanılan bir yöntem ve sistematik bir bütün olan mantıksal çerçeve süreci izah edilmiştir. Mantıksal çerçeve sürecinin önemli bir parçası olan analiz kısmı; sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi ve paydaş analizi ile açıklanmıştır. Analiz aşamasının ardından edinilen bulgularla birlikte planlama safhasına geçilmiştir.

Planlama ile birlikte mantıksal çerçeve süreci tamamlanmış ve proje formuna geçilmiştir. Bu kısımda standart bir proje formunda bulunan tüm başlıklar kısaca anlatılmış ve başlıklarla ilgili ipuçları verilmiştir.

Böylece çalışma, proje hakkında bilgisi olmayan bir kişinin bu bölümü inceleyerek bir projeyi baştan sona oluşturabilmesini hedeflemiştir. Proje hakkında genel mantığı kavrayarak detayları göz ardı etmeden bir bakış açısı aktarılmaya çalışılmıştır.