STK'larda Kurumsal İletişim

Burada STK'larda Kurumsal İletişim konusunda kurumunuzu değerlendirebilirsiniz, bunun için giriş yapınız.

İletişim, günümüzde kâr amacı güden işletmelerde olduğu gibi STK’larda da önemli bir ihtiyaçtır. Algı ve imajın birçok düşünce ve davranışı şekillendirdiği çağımızda, STK’ların da hedef kitlesinin gözünde amaçladığı algıya sahip olması için planlı iletişim faaliyetleri yürüten örgütler gibi sürekli ve düzenli olarak stratejik iletişim süreçlerini yürütmesi önemlidir. Bugün kamuoyuna kendini doğru anlatamamış markaların ya da STK’ların hedeflerinde istediği noktalarda olamadıklarını görmekteyiz. Âdeta algı savaşlarının hâkim olduğu günümüzde iletişimin ne kadar kritik öneme sahip olduğu aşikârdır. Medya ilişkileri yönetimi ise STK’larda stratejik iletişim yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bugün medya, tüm dünyada kitleleri yönlendirme gücüne sahip olduğundan iletişim yönetiminde kritik bir rolü bulunmaktadır.

Bu bölümde, sivil toplum kuruluşları için medya ilişkileri yönetimi konusunda önemli ipuçları paylaşılarak pratik bir rehber oluşturulması amaçlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki medya ilişkileri yönetimi, STK’ların kurumsal iletişim fonksiyonunun parçalarından yalnızca biridir. Medya ilişkileri yönetimi her kurum için ayrı, özel bir strateji gerektirir.

Çalışmanın bu bölümünde, medya ilişkilerinin stratejik iletişimdeki yerine değinilerek medya ilişkileri planlaması, medya iletişim araçları örneklerle açıklanacaktır.