STK'larda Gönüllü Yönetimi

Burada STK'larda Gönüllü Yönetimi konusunda kurumunuzu değerlendirebilirsiniz, bunun için giriş yapınız.

Gönüllülük; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını -kendi özgür iradeleriyle- bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanabilir. Sözlük anlamı ile gönüllülük; ağır bir işte kendi rızasıyla çalışmaktır. Toplumumuzda ise sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır. Gönüllülerle çalışmak, kurumun paydaş ağının ve faaliyet alanının genişlemesi, yeni bağlantılar kurulması, kadrosundaki personelin becerilerinin genişletilebilmesi gibi faydalar sağlamaktadır. Sivil toplum örgütleri bunlar gibi birçok nedenden dolayı gönüllülerle çalışmak istemektedir.