STK'larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon

Burada STK'larda Kurumsal Yönetim ve Organizasyon konusunda kurumunuzu değerlendirebilirsiniz, bunun için giriş yapınız.

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Toplumsal değişimin önemli aktörleri olan bu kuruluşlar; sayı, faaliyet alanı, ölçek ve uluslararası iş yapma kapasitesi bakımından çeşitlenerek büyümeye devam etmektedir. Çeşitlenme ve büyüme ile birlikte bu kuruluşlar için yönetim, önemi her gün artan bir konu hâline gelmiştir.

Bu bölümde, STK’larda yönetim ve organizasyon konusuna giriş yapılarak yönetimde sistem yaklaşımı, organizasyonların yapısal yönü ve kurumsallaşma konularında temel bilgiler verilecektir. Daha sonra yönetim fonksiyonları ve yönetim becerileri, kurumsal yapı ve işleyiş ile stratejik yönetim konuları genel hatlarıyla ele alınacaktır. Konuların işlenişinde STK’ların yönetici ve çalışanları hedef kitle olarak kabul edilerek konular uygulama odaklı ele alınmakta, örnek uygulama ve belgelerle konular zenginleştirilmektedir.